Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego – Katowice 2022
Katowice, 07.09.2022r.